Trainingen

Trainingen op maat voor overheden en bedrijven, zoals:

Training mediationvaardigheden

Wat zijn mediationvaardigheden?
Mediationvaardigheden zijn belangrijke competenties zoals aandachtig luisteren, tussentijds samenvatten en gericht doorvragen, die belangrijk zijn om klachten en conflicten te voorkomen of om die op te lossen.

Wat levert een training op?
Een training mediationvaardigheden betekent voor uw organisatie of bedrijf een waardevolle bijdrage aan een goede dienstverlening en een blijvend goed contact met klanten, burgers en bedrijven. Zeker als het gaat om de afhandeling van klachten en bezwaren. Mensen voelen zich op een eerlijke en respectvolle manier behandeld, worden goed geïnformeerd en begrijpen wat er gebeurt. In veel gevallen kunnen tijdrovende en kostbare formele procedures daardoor worden voorkomen of aanzienlijk worden verminderd.

Incompany training toezicht en handhaving

De handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving is een vak apart en volop in beweging. Zeker door de komst van de nieuwe wet verbetering Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) en de nieuwe Omgevingswet.

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met behoorlijk ingrijpende eisen aan de organisatie en uitvoering van toezicht en handhaving. Maar ook de afstemming met strafrechtelijke handhaving en de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren wordt steeds belangrijker. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de toepassing van het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking en de landelijke handhavingsstrategie (LHS).

Meer informatie

Meer weten over onze trainingen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.